Liên hệ

Điện thoại

0086-371-55689814

Điện thoại

0086-13673369503

Liên lạc với

Có bất kỳ câu hỏi nào?

Đại diện dịch vụ khách hàng của Chalco là các sản phẩm nhôm có trình độ, am hiểu cho các chuyên gia xe tải chở dầu, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn với dự án xe tải chở dầu tiếp theo của bạn.